Kreditvärdighet

Kreditvärdighet är en privatpersons, ett företags eller ett lands förmåga att betala sina skulder och är alltså i stort sett samma sak som betalningsförmåga. När man rankar ett lands kreditvärdighet använder man sig av en skala från AAA till D där AAA är maximal kreditvärdighet och D är samma sak som att landet är bankrutt och har ställt in sina betalningar helt. Kreditvärderingssystemet för företag ser ungefär likadant ut där AAA står för högsta kreditvärdighet.

Kreditvärdighet för privatpersoner

Olika kreditupplysningsföretag använder sig av olika kreditvärderingssystem för privatpersoner. En del kreditupplysningsföretag, till exempel Soliditet, använder sig av ett liknande system som används för företag medan Creditsafe använder sig av en skala på 0 – 100. Hos Soliditet måste personen ha minst A för att anses vara kreditvärdig (AAA är bäst).

En del kreditupplysning företag använder sig emellertid av en lite enklare kreditrating som bara består av tre steg, så här ser de ut:

  1. Privatpersonen har inga betalningsanmärkningar eller skulder hos kronofogden. Om inkomsten är bra nog är det inga problem att få ta ett lån, hyra en lägenhet eller teckna ett abonnemang.
  2. Privatpersonen har en eller flera betalningsanmärkningar. Det här begränsar personens möjlighet att få låna pengar, hyra en lägenhet eller teckna ett abonnemang drastiskt, men undantag kan ibland göras.
  3. Privatpersonen har hamnat i obestånd, vilket innebär att personen inte kan betala sina skulder som då normalt hamnar hos kronofogden. En sådan person är totalt vingklippt och kan sällan eller aldrig teckna kontrakt som förbinder personen att betala för något löpande, till exempel amortera på ett lån, betala hyra eller betala för ett abonnemang löpande.