Kreditupplysningslagen

Kreditupplysningslagen (KuL) har två syften: den ska skydda de registrerade privatpersonernas personliga integritet och göra kreditupplysningen mer effektiv. Vi på kreditupplysning24.se tänkte därför titta lite närmare på vad kreditupplysningslagen egentligen innebär.

Det här innehåller kreditupplysningslagen

Kreditupplysningslagens viktigaste uppgift är att se till att din och min personliga integritet skyddas mot okontrollerad spridning av kreditupplysningar. Under många år var det så att i stort sett vem som helst kunde ta en kreditupplysning på vem de än ville, men riktigt så enkelt är det inte längre.

Kreditupplysningslagen kom till redan 1973 men 2010 stärktes lagen som trädde i kraft 1 januari 2010. Så här skärptes lagen:

  • Legitimt behov. Den som beställer en kreditupplysning måste ha ett legitimt behov av den. Det är alltså inte meningen att du av ren nyfikenhet ska kunna ta kreditupplysningar på dina grannar, vänner eller på din chef. Däremot är det helt okej att du tar en kreditupplysning innan du ingår ett avtal med någon eller om du av någon annan anledning måste göra en ekonomisk riskbedömning, till exempel om du ska fakturera en kund eller hyra ut en bostad.
  • Kreditupplysningskopia. Det går inte längre att ta en kreditupplysning i smyg eftersom en kopia på kreditupplysningen måste skickas till den som man har tagit en kreditupplysning på. I kopian måste det stå varför man har tagit en kreditupplysning, vilket företag som ligger bakom upplysningen och vem som har beställt den.
  • Rättelser. Om en kreditupplysning mot förmodan skulle ha innehållit några felaktiga uppgifter ska en rättelse skickas till den som begärt den även om det har gått några år.

Alla seriösa kreditupplysningsföretag följer såklart kreditupplysningslagen. Du kan till exempel ta en kreditupplysning på dig själv via sms på SolVentia men bara från ditt eget telefonnummer.