Betalningsanmärkningar

En kreditupplysning innehåller som bekant en hel del information om en persons eller ett företags ekonomiska förhållanden och i kreditupplysningen redovisas även om personen eller företaget har betalningsanmärkningar. Det finns flera orsaker till att man kan få betalningsanmärkningar och här tänkte vi på kreditupplysning24.se titta på dessa orsaker eftersom det är något som du bör känna till så att du kan undvika betalningsanmärkningar i framtiden.

Så får du betalningsanmärkningar

Obetalda räkningar. Om du inte betalat för en räkning som har gått vidare till kronofogden får du en betalningsanmärkning. Innan du får betalningsanmärkningen får du emellertid ett betalningskrav som du har möjlighet att betala eller överklaga. Om du inte betalar din räkning och fortfarande anses vara betalningsskyldig efter en eventuell överklagan får du en betalningsanmärkning.

Tredskodomar. Om du utebliver från en tingsrättsförhandling som du är kallad till och får en dom som inte är till din fördel kan du också få en betalningsanmärkning.

Konkurser. Om ditt företag försätts i konkurs kan du eller ditt företag också en betalningsanmärkning eftersom en konkurs innebär att du normalt inte kan betala för dina företagsskulder.

Utmätningsförsök. Om kronofogden vill göra en utmätning av dina tillgångar (det vill säga använda dina tillgångar för att betala en skuld) och misslyckas får du en betalningsanmärkning.

Obetalda skatter och avgifter till staten. Om du inte betalar för din restskatt eller din företagsskatt hamnar skulden hos kronofogden med en betalningsanmärkning som följd.

Betalningsföreläggande. Om någon med hjälp av kronofogden försöker driva in en skuld som du är skyldig och inte betalar får du en betalningsanmärkning.

Missbruk av krediter och bankkonton. Du kan också få en betalningsanmärkning om du inte betalar av på din kredit enligt gällande regler eller övertraserar ditt bankkonto utan att återställa det inom kort tid.